Zorggroep Crabbehoff

Waar mensen zorgen voor mensen

Zorggroep Crabbehoff heeft meerdere vestigingen in Dordrecht. In Crabbehof is er een verpleeghuis waaronder kleinschalig wonen voor dementerende ouden, een (dag)behandelcentrum en een woonzorgcentrum.
Vanuit het Behandelcentrum bieden wij zorg voor de Zorggroep Crabbehoff. 

Daarnaast bieden wij ook eerstelijnszorgdiensten aan voor iedereen die gewoon thuis woont. Het Behandelcentrum heeft de volgende disciplines in huis: dagbehandeling, fysiotherapie, Ergotherapie, logopedie, diëtetiek, psychologie, medische dienst, fitness, specialistische zorg Multiple Sclerose, Parkinson en CVA.  

Hieronder vindt u meer informatie en voor vragen bent u altijd van harte welkom!
Vriendelijke groeten, xx

 

Verpleeghuis Crabbehoff

Verpleeghuis Crabbehoff biedt intensieve zorg aan mensen die tijdelijk dan wel permanent niet meer thuis of in een verzorgingshuis kunnen wonen. Er zijn maximaal 60 plaatsen voor revalidatie en observatie beschikbaar.
Daarnaast zijn er 100 plaatsen voor langdurige zorg, 22 plaatsen voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel en 49 plaatsen voor ouderen met dementie (woongroepen van 7 bewoners). Alle bewoners hebben een eigen kamer.

Woonzorgcentrum Vijverhof


Vijverhof biedt plek aan mensen voor wie zelfstandig wonen niet langer haalbaar is. Zorggroep Crabbehoff beschikt over zo’n 250 appartementen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Het gaat om ouderen die relatief veel zorg nodig hebben, maar geen indicatie krijgen voor opname in een verpleeghuis.
 
Kijk voor meer informatie op www.crabbehoff.nl