Sociaal Team

Sociaal Team

De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van zorg en welzijn. De gemeente Dordrecht heeft mede daarom besloten ondersteuning aan bewoners anders te gaan organiseren. Vanaf begin dit jaar gebeurt dit door middel van Sociale Teams. Ook in Crabbehof is een Sociaal Team. Dit team bestaat al een tijdje.

Wat is een Sociaal Team?
In een Sociaal Team werken beroepskrachten samen van verschillende welzijns- en zorgorganisaties. Dordtenaren kunnen er terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Alle vragen om zorg of ondersteuning worden door het team gezamenlijk behandeld. Zo wordt voorkomen dat organisaties langs elkaar heen werken. Voor u als bewoner is het ook prettig, omdat u voor al uw vragen bij hetzelfde aanspreekpunt terecht kunt.

Waar vindt u Sociaal Team Crabbehof?
De Sociale Teams worden gebiedsgericht georganiseerd, elk gebied heeft een eigen team. Op die manier is ondersteuning voor bewoners laagdrempelig en dichtbij.  Crabbehof en Zuidhoven vormen samen een van de gebieden met een eigen team.

U vindt het Sociaal Team Crabbehof en Zuidhoven in:

Wijkwinkel Crabbehof

Van Oldenbarneveltplein 84-86 (Winkelcentrum Crabbehof)

3317ES Dordrecht

Tel. 078-6170016

Met welke vragen kunt u terecht bij een Sociaal Team?
Heeft u moeite met zelfstandig wonen of kunt u niet meedoen in de samenleving zoals u dat wilt? Of heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind? Dan bent u welkom bij het Sociaal Team. Het Sociaal Team ondersteunt u bij het vinden van een oplossing. Bijvoorbeeld met vragen over uw werk en inkomen, uw gezin, relatie of kinderen, over opvoeden en opgroeien, wonen, (jeugd-)zorg, gezondheid en vrijetijdsbesteding. En wilt u zelf een bijdrage leveren voor de wijk? Misschien omdat u een goed idee hebt voor de buurt. Of zelf medebewoners wilt ondersteunen of graag vrijwilligerswerk wilt doen. Ook dan bent u van harte welkom bij het Sociale Team.

Wie zitten er in de Sociale Teams?
In de Sociale Teams zijn de krachten van verschillende organisaties gebundeld. Medewerkers van verschillende organisaties voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp werken in de Sociale Teams samen. Dat zijn bijvoorbeeld medewerkers van MEE Drechtsteden, Vivenz, Careyn en Flexus Jeugdplein.  En wanneer het team het zelf niet kan oplossen, werkt het samen met vele andere organisaties in de stad.