Toekomst

Gezamenlijk bouwen aan een kleurrijke en aantrekkelijke wijk

Veel bewoners van Crabbehof wonen hier met plezier. De wijk is groen en ligt dicht bij het centrum. Maar er zijn ook dingen die beter kunnen. Daarom ligt er nu een plan om Crabbehof weer meer van deze tijd te maken.

Dit plan is gemaakt door de gemeente Dordrecht en de woningcorporaties Trivire en Woonbron. Een grote groep bewoners en ondernemers uit de wijk heeft geholpen met ideeën en adviezen. In het kort komen de verbeterpunten op het volgende neer:

  • meer variatie in de woningen én de bewoners (lage en hogere inkomens);
  • mooier winkelcentrum
  • meer kansen om een opleiding te volgen of een baan te vinden, meer ruimte voor kleine bedrijfjes;
  • meer mogelijkheden om te bewegen, te spelen en te sporten

Wilt u meer weten?

Uitgebreide informatie over de Toekomstvisie Crabbehof 
is uitgewerkt in een drieluik:

Luik 1

Algemene informatie – Klik hier voor Luik 1

Luik 2

Stedenbouwkundige visie – Klik hier voor Luik 2

Luik 3

Bewoners aan het woord – Klik hier voor Luik 3

En omdat beelden soms meer zeggen dan woorden, hebben we ook een film gemaakt. 
In ongeveer 12 minuten lichten we de plannen toe. Ook komt een aantal bewoners aan het woord die hebben meegewerkt aan de toekomstvisie.