Nieuws

Opnieuw lichte daling overgewicht onder jeugd in Dordrecht-West

De resultaten van de jaarlijks terugkerende fittesten wijzen opnieuw op een lichte daling van overgewicht bij kinderen uit Dordrecht-West. Vooral het aantal kinderen met ernstig overgewicht/obesitas liep terug. Van de elf deelnemende basisscholen uit Dordrecht-West deed 94% van de leerlingen vorig jaar september mee aan de fittest in sportcomplex Crabbehof.

De fittest is een jaarlijks terugkerend onderdeel van het programma Doe ff Gezond, dat werkt volgens de landelijke JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht). Binnen dit programma worden samen met verschillende partners activiteiten georganiseerd, gericht op gezond(er) eten en meer bewegen. In oktober bracht een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog een werkbezoek aan Dordrecht-West om te zien hoe de Dordtse aanpak van overgewicht er in de praktijk uitziet.

Daling overgewicht
Het overgewicht van de leerlingen van de Doe ff Gezond-scholen is in 2013 gedaald ten opzichte van 2012. Bij de meest zuivere vergelijking, scholen die beide meetjaren meededen, is het overgewicht gedaald van 35,2% naar 34,1%. Het is met name het percentage kinderen met ernstig overgewicht/obesitas dat is gedaald, Na de vorig jaar geconstateerde daling, kunnen we wederom spreken van vat wethouder Rinette Reynvaan, als bestuurlijk trekker van Doe ff Gezond, Vooral het feit dat het ernstig overgewicht afneemt stemt mij tevreden. Maar het overgewicht op de Doe ff Gezond-scholen is in vergelijking met de rest van Dordrecht nog steeds hoog, dus er is nog ‘een wereld te winnen’. De resultaten bevestigen wel dat we op de juiste weg zitten. We gaan daarom door met de extra inzet op gezond eten en bewegen.”

Meer water drinken
Tijdens de fittest vulden leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 ook een vragenlijst in. Hieruit blijkt dat ten opzichte van vorig jaar meer water gedronken wordt in de pauze. Ook nemen meer leerlingen groente en fruit mee als tussendoortje. Rinette Reynvaan: “Het afgelopen jaar lag de focus van Doe ff Gezond op water drinken, in plaats van gezoete drankjes. Het is dan bemoedigend om te zien dat dit aanslaat op de scholen.” Uit de vragenlijsten bleek ook dat de sportparticipatie van de jeugd is gestegen van 60% in 2012 naar 65% in 2013.

Derde keer
Het was alweer de derde keer dat de fittesten en vragenlijsten werden afgenomen bij leerlingen van de Doe ff Gezond-scholen in Dordrecht-West. Dit jaar deden 1530 leerlingen (uit groep 3 tot en met 8) van elf Doe ff Gezond-scholen mee. Binnen de fittesten, die gedurende één week plaatsvonden in sportcomplex Crabbehof, werden de leefstijl, motorische ontwikkeling en gezondheid van de scholieren getest, gemeten en bevraagd. De test levert basisgegevens op over hoe de leefstijl en de gezondheid van de kinderen zich ontwikkelen.

Vervolg
Na de fittest zijn de dossiers van alle kinderen met overgewicht en/of obesitas gescreend door de jeugdverpleegkundige.Deze kinderen en hun ouders zijn opgeroepen voor een consult met deze jeugdverpleegkundige.Indien nodig zijn zij doorverwezen naar de jeugd- of huisarts, Doe ff Gezond-schooldiëtist, een passend sportaanbod of de interventie Club Fit 4 Dordrecht. Op de Doe ff Gezond-scholen en in de wijken zijn er voor de kinderen verschillende ‘gezonde’ activiteiten. Zo zijn er onder andere de Doe ff Gezond-schooldiëtist, sportgastlessen onder schooltijd en de naschoolse activiteiten zoals ‘Wijksportclubs’,

‘Sportclubs in jouw buurt!’ en ‘KinderResto VanHarte’. De Buurtsportcoach is een belangrijke verbindende schakel tussen Doe ff Gezond op school, na school en in de wijk.

www.doeffgezond.nl