Nieuws

Gezocht: vrijwilligers die graag schrijven

In Crabbehof is onlangs  het project ‘Levensverhalen uit de buurt’ gestart.  Het project is gericht op de eenzame, kwetsbare oudere.  De bedoeling is hen de mogelijkheid geven om aan iemand (een vrijwilliger) hun levensverhaal te vertellen en daardoor even in de belangstelling te staan. Het verhaal wordt uitgeschreven en in een soort ‘boek’vorm aan de oudere gegeven. Over een poosje willen we ook graag een bijeenkomst organiseren voor deze mensen.

Vrijwilligers gezocht
Voor dit project wordt nog gezocht naar vrijwilligers. De vrijwilligers worden geschoold in het afnemen van de interviews. Naast het afnemen van intervieuw bekijkt de vrijwilliger ook (samen met de oudere) wat er nodig is ten aanzien van de kwetsbaarheid. De vrijwilliger kan eventueel zelf contact blijven houden met de oudere, of  er wordt een andere vrijwilliger ingezet, net wat nodig is.

Voor de informatieflyer klik hier: FlyerVrijwilliger.

Belangstelling?
Als u zich wilt aanmelden als vrijwilliger kunt u contact opnemen met wijkverpleegkundige Els van Schendel, telefoonnummer 078-6170016 (Wijkwinkel Crabbehof)