Nieuws

Eerste resultaten proef gescheiden afvalinzameling in Crabbehof

Vanaf september loopt in een gedeelte van Crabbehof een proef met het gescheiden inzamelen van afval. Op een aantal centrale plekken staan mileustraatjes waar bewoners uit hoogbouw (flats) papier, gft, plastic en restafval gescheiden kunnen aanbieden. De eerste resultaten van de proef laten zien dat het nu al aardig loopt.

Bewoners uit flats hadden tot nu toe weinig mogelijkheid om hun afval te scheiden. Dat is zonde, want afval is vaak heel waardevol. Afval kan na bewerking namelijk weer grondstof zijn voor nieuwe producten. De gemeente Dordrecht wil meer grondstoffen uit het afval halen en zo bijdragen aan een beter milieu. De hulp van bewoners is daarbij hard nodig. Want om meer grondstoffen uit afval te halen, moet het afval beter gescheiden worden.

5_Abraham Kuyperweg_locatie 5 (2)

 

Resultaten tot nu toe
Papier en gft worden enthousiast ingezameld. De containers moeten gemiddeld twee keer per week geleegd worden. De inzameling van plastic is nog even wennen. In de containers voor plastic wordt nog vaak per abuis restafval gegooid. In dat geval kan plastic wat nog in de container zat niet meer gescheiden en hergebruikt worden. De gemeente en HVC zoeken naar manieren om dit verschil nog duidelijker aan te geven.

Nieuwsgierig?
Via onderstaande links vindt u meer informatie over afval scheiden en de proef “Dordts afval wordt grondstof”. De proef loopt nog door tot mei 2014.

Over de proef: Website gemeente dordrecht
Over het scheiden van afval: Scheidingswijzer
Over recycling van plastic: Zo wordt uw shampoofles een vlonder!

U kunt met uw vragen ook terecht bij klantenservice van HVC Inzameling tel. 0800 – 0700 of mail naar grondstoffen@dordrecht.nl.